انچه را می شنوی باور می کنی ، در حالی که انچه را نمی شنوی باید باور کنی. زیرا سکوت به حقیقت نزدیک تر است تا گفتار...

 

 

جبران خلیل جبران

   + شاد - ۱:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩

 

   + شاد - ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩

 

خوشحالم

   + شاد - ٤:٥۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩

کنکور

حس میکنم دارم راحت میشم

   + شاد - ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩