...

تازه شروع کرده بودم به زندگی.داشتم درسمو میخوندم.بعد چند سال سروکلش پیدا شد.گفتم که دوستش داشتم.باز زندگیمو ریخت بهم و رفت.کاش میذاشتی این بار قصمون تموم بشه.حالم خیلی بده.خیلی.

   + شاد - ٤:۱٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠