........

چه بگویم با این آدمهایی که خر در مقابلشان ابوعلی سیناست؟

                                                                        ((دکتر شریعتی))

   + شاد - ٩:۱٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦