پاس شدم.

اون درسی رو که گفتم میفتم یادتونه؟

پاس شدم.راستش من با استاده خیلی مشکل داشتم.واسه همین میگفتم امکان نداره با اون امتحانی که من دادم و با توجه به رابطمون،پاسم کنه.

امروز رفتم پیشش گفتم اومدم نمرمو بگیرم.گفت:نمرتو از آموزش بگیر نه اینجا.خلاصه...

محترمانه بیرونم کرد.

باز رفتم پیشش گفتم آموزش بسته هست.نمره هم رو  برد  نیست.

گفت:((شما رو پاس کردم که از دستت راحت بشیم.بقیه رو نمیدونم ولی من که از دستت راحت شدم.راحت شدم.))

منو میگین؟خندم گرفته بود.داشتم از ذوق میمردم.

بچه ها میگفتن ببین چه بلایی سرش آوردی که اینجوری میگه.

اون با عصبانیت حرف میزد .من میخندیدم میگفتم :مرسی......

   + شاد - ٤:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦