...

دلم میخواد که بی صدا گریه کنم

                                             هرچند

                                                       دیگه گریه دلو وا نمیکنه

/ 8 نظر / 16 بازدید
بلا!

سلام! بگو چی شده.....خيلی نگرانم کردی.... بابا....

بلا!

اسم کتاب رو ميخواستی ديگه؟ نام: فهم عاشقانه ی هستی از:مسيحا برزگر بخون و حالشو ببر!

بلا!

اين پايينيه من بودم!

سلام! کجايی تو؟ چرا خبری ازت نيست؟

بلا!

نمی دونم.... اگه دوست داشتی..... ولی برام سواله که چرا اينقدر گرفته ای.... نگرانتم.....

بلا!

سلام! باشه نمی پرسم..... راستی کتاب رو گرفتی؟ ميشه تو ی يه پست در باره ی خودت بنويسی؟ برام شدی يه معما!!!

بلا!

من شديدآ منتظرم.....

بلا!

سلام! بازم به معرفت تو من منتظرم که تو اپ کنی