بدشانسي زنجيره ای

تازگیها یاد گرفتم به این اتفاقا بخندم.

/ 4 نظر / 16 بازدید
بلا!

سلام! خوبه.... عاليه..... منم تازگيا زياد دل درد می گيرم و اشکامم زياد سرازير ميشه...... بخند....بخند....از ته دل بخند...... اينجوری زندگی راحت تر می شه

حسين

اگه تيپ بزنيم بريم سر كار ميگن ببينم با كي قرار داري؟ اگه لباسهاي معمولي بپوشيم ميگن تواصلا" سليقه نداري اگه زياد بگيم دوستت دارم ميگن باز چه نقشه اي تو سرته اگه نگيم دوستت دارم ميگن پاي كسه ديگه اي وسطه اگه زياد بهشون زنگ بزنيم ميگن به من اعتماد نداري اگه زنگ نزنيم ميگن انگار سرت خيلي شلوغه اگه تو خونه زياد بخنديم ميگن ديونه شدي اگه كم بخنديم ميگن بخت النحس اگه شام بخواهيم ميگن فقط فكر شكمشه اگه شام نخواهيم ميگن ذليل مرده شام با كي كوفت كردي ولي هرچي ميگن بذار بگن ماكه كارمون درسته .... به منم سر بزنید...خوشحال میشیم

محمد

تصميم درستيه. نبايد خودت رو ناراحت کنی. با لبخند و خونسردی و تفکر ميشه مشکلات رو راحت تر حل کرد. ضمنا خنديدن و شاد بودن باعث ميشه آدم خوش شانس هم بشه. مطمئن باش.

بلا!

سلام! ای بابا گفتيم بخند نه انقدر.... دارم نگران ميشم نکنه از خنده غش کردی شايدم رفتی تو کما